Vắt Cam Type B

750.000₫
Đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.

​​​

Phụ kiện chính hãng Kuvings sử dụng cho các mode máy ép EVO 820, MOTIV1 (NS-2026EC, NS-2026BC)