Vắt Cam Kuvings - Type A

750.000₫
Đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.

Phụ kiện chính hãng Kuvings sử dụng cho các mode máy ép C7000, NS621, NS621CBM2, NS668, B6000, NS625CBM2, E7000, C8000